Closed Auction

By:
Heinrich Koehler Auktionen

lot # 1808 - europa Poland

Monday Nov 16, 2020 09:00 Europe/Berlin

"LUBLIN 18.8.44" cds on stampless cover postage paid in cash by three-line "Oplata pocztowa uiszczona gotowka 50 gr." on cover to Colonel of the Polish Army in Lublin (Majdanek) , manuscript censor in blue, signed PETRIUK BPP, certificate Maka (2020)
Stempel opłaty gotówkowej 50 gr na zwykłym liście wysłanym z Lublina jako przesyłka miejscowa. Czerwoną kredką podany numer "177" wykazu przyjętych opłat gotówkowych. Datownik dwuobrączkowy z poprzeczką "Lublin 1 r 18.8.44". Koperta reperowana wzdłuż lewej krawędzi. Gwarancja "PETRIUK BPP". Atest Z. MĄKA (2020). Poczta nie dysponowała wówczas jeszcze żadnymi polskimi znaczkami. Wszystkie listy w tym okresie były opłacane wyłącznie gotówką.


Brief

Category: 

Sale Terms