Closed Auction

By:
Heinrich Koehler Auktionen

lot # 1795 - europa Poland

Monday Nov 16, 2020 09:00 Europe/Berlin

"Kurow 9 IX 44." in manuscript on two singles Traugutt 25 gr. on piece, certificate Maka (2020)
Dwa znaczki z Trauguttem (Fi. 339) na wycinku. Uieważnione odręcznym napisem "Kurów / 9 IX 44". Widoczne niewielkie zacieki kleju powyżej znaczków. Atest Z. MĄKA (2020)

Michel 339
Briefst.

Category: 

Sale Terms