Closed Auction

By:
Heinrich Koehler Auktionen

lot # 1770 - europa Poland

Monday Nov 16, 2020 09:00 Europe/Berlin

"BLAZOW 05.3.45" cds on Kosciuszko 50 gr. with top sheet margin on postal stationery postal card (slight corner fault) sent from Blazowa Rzeszowska to unreadable location. Used after last date of validity (13 Feb. 1944), erased singature PETRIUK BPP, opinion Maka (2020)
Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) z górnym marginesem na poniemieckiej kartce pocztowej, sygnatura "StdW.II.44", wysłanej z Błażowej Rzeszowskiej. Datownik dwuobrączkowy z poprzeczką "BLAZOWA a 05.3.45". Stempel cenzury wojskowej nr 178. Znaczek był oficjalnie w obiegu pocztowym do 13 lutego 1945 roku. Kartka niewątpliwie przeszła obieg pocztowy, o czym świadczy datownik pocztowy i stempel cenzury. Kartka sprawia wrażenie rzeczywistej przesyłki użytkowej i może być tak traktowana. Urwany lewy górny róg kartki. Liczne naderwania na górnej i prawej krawędzi kartki. Nieczytelna miejscowość przeznaczenia przesyłki. Opinia Z. MĄKA (2020)
 

Michel 340
Brief

Category: 

Sale Terms

About The Seller

Heinrich Koehler Auktionen

COMPETENCE, TRADITION, QUALITY

Since 1913 the name of Heinrich Koehler has stood for outstanding auctions in the philatelic world. Such a reputation cannot simply be acquired or assumed;... Read More

Send Email to Heinrich Koehler Auktionen Or Visit WebSite